Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Od 1.1.2003 je Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 právním subjektem (RED_IZO 668000988) a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Mateřská škola s místy poskytovaného vzdělávání (IZO 107583712):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují

Školní jídelna s místy poskytovaných školských služeb (IZO 102830771):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 10 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:
Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 4 třídy:


Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 1. 9. 2021:
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
9 Kč
21 Kč
9 Kč
30 Kč
39 Kč
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
19 Kč
8 Kč
27 Kč
35 Kč
Poplatky rodičů:
  • platba za stravu a školné je preferována převodem z účtu s povolením inkasa, ve výjimečném případě (po dohodě) zaplacena v hotovosti
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
hala_nova.jpg
foto_04.jpg
foto_05.jpg
foto_08.jpg
foto_16.jpg
foto_17.jpg
foto_18.jpg
foto_22.jpg
foto_23.jpg
foto_24.jpg
foto_34.jpg
foto_26.jpg
foto_28.jpg
foto_33.jpg
Návrat na obsah