Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Přerušení provozu mateřských škol v Novém Městě nad Metují v době letních prázdnin
Od 1.1.2003 je Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 právním subjektem (RED_IZO 668000988) a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Mateřská škola s místy poskytovaného vzdělávání (IZO 107583712):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují

Školní jídelna s místy poskytovaných školských služeb (IZO 102830771):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 9 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:
Třídy v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845:


Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.

Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 1. 9. 2022:
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
11 Kč
22 Kč
11 Kč
33 Kč
44 Kč
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
12 Kč
23 Kč
12 Kč
35 Kč
47 Kč
Poplatky rodičů:
  • platba za stravu a školné je preferována převodem z účtu s povolením inkasa, ve výjimečném případě (po dohodě) zaplacena v hotovosti
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
Návrat na obsah