Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Přerušení provozu mateřských škol v Novém Městě nad Metují v době letních prázdnin
V době letních prázdnin bude přerušen provoz mateřských škol v Novém Městě nad Metují:

MŠ Na Františku 24. 7.  25. 8. 2023

MŠ Pod Výrovem 10. 7.  25. 8. 2023

MŠ Krčín 3. 7.  4. 8. 2023

MŠ Vrchoviny 3. 7.  4. 8. 2023

MŠ Rašínova 10. 7.  11. 8. 2023

V době hlavních prázdnin, kdy MŠ není uzavřena, bude omezený provoz.
Všechny mateřské školy budou mít současně o hlavních prázdninách přerušený provoz od 24. 7. 2023 do 4. 8. 2023.
V této době mohou rodiče využít služby „prázdninové školky“ MC Na zámečku, Dětské skupiny Krteček nebo příměstské tábory v DDM Stonožka a Stepíku.
Pokud rodiče z vážných důvodů potřebují umístit dítě v náhradní MŠ, zařizují si toto v náhradní MŠ sami od 2. května 2023, nejpozději do 31. května 2023!
Počet míst v náhradních školách je omezený!
Projednáno a schváleno Radou města čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 7-5807/23 dne 6. 2. 2023.
Od 1.1.2003 je Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 právním subjektem (RED_IZO 668000988) a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Mateřská škola s místy poskytovaného vzdělávání (IZO 107583712):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují

Školní jídelna s místy poskytovaných školských služeb (IZO 102830771):
  • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
  • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 10 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:
Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 4 třídy:


Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 1. 9. 2022:
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
11 Kč
22 Kč
11 Kč
33 Kč
44 Kč
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
12 Kč
23 Kč
12 Kč
35 Kč
47 Kč
Poplatky rodičů:
  • platba za stravu a školné je preferována převodem z účtu s povolením inkasa, ve výjimečném případě (po dohodě) zaplacena v hotovosti
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
hala_nova.jpg
foto_04.jpg
foto_05.jpg
foto_08.jpg
foto_16.jpg
foto_17.jpg
foto_18.jpg
foto_22.jpg
foto_23.jpg
foto_24.jpg
foto_34.jpg
foto_26.jpg
foto_28.jpg
foto_33.jpg
Návrat na obsah