Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Zápis do MŠ, přerušení provozu o letních prázdninách, provoz a dokumenty
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil distančním způsobem doručením vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v období od 2. května 2021 do 16. května 2021
Další žádosti o přijetí, včetně kopie rodného listu dítěte, mohou zákonní zástupci doručit do MŠ následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: s4nkvpq
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • vložením do poštovní schránky MŠ Na Františku 845
 • osobním podáním ve škole

Přerušení provozu mateřských škol v Novém Městě nad Metují v době letních prázdnin:

MŠ Na Františku 7. 7.  6. 8. 2021
MŠ Pod Výrovem 7. 7.  20. 8. 2021
MŠ Krčín 12. 7.  13. 8. 2021
MŠ Vrchoviny 12. 7.  13. 8. 2021
MŠ Rašínova 26. 7.  27. 8. 2021

V nejnutnějších případech bude možno umístit Vaše dítě do MŠ Rašínova v termínu od 7.7. do 23.7. 2021.
Všechny mateřské školy budou mít současně o hlavních prázdninách přerušený provoz od 26. 7. 2021 do 6. 8. 2021.
V této době mohou rodiče využít služby „prázdninové školky“ MC Na zámečku, Dětské skupiny Krteček nebo příměstské tábory v DDM Stonožka a Stepíku. Pokud rodiče z vážných důvodů potřebují umístit dítě v náhradní MŠ, zařizují si toto sami od 3. května 2021, nejpozději do 31. května 2021! Počet míst v náhradních školách je omezený! Projednáno a schváleno Radou města č. 57, v rámci bodu 2/1. Usnesení č. RM 57-3256/21, RM 57-3257/21, RM 57-3258/21, ze dne 25. ledna 2021.
Provoz a dokumenty
Od 1.1.2003 je Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 právním subjektem (RED_IZO 668000988) a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Mateřská škola s místy poskytovaného vzdělávání (IZO 107583712):
 • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
 • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují

Školní jídelna s místy poskytovaných školských služeb (IZO 102830771):
 • Na Františku 845, Nové Město nad Metují
 • Pod Výrovem 1062, Nové Město nad Metují
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 6 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:
Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 3 třídy:


Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 2. 9. 2019:
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
19 Kč
7 Kč
26 Kč
33 Kč
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
21 Kč
8 Kč
29 Kč
37 Kč
Poplatky rodičů:
 • platba za stravu a školné je preferována převodem z účtu s povolením inkasa, ve výjimečném případě (po dohodě) zaplacena v hotovosti
 • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
hala_nova.jpg
foto_04.jpg
foto_05.jpg
foto_08.jpg
foto_16.jpg
foto_17.jpg
foto_18.jpg
foto_22.jpg
foto_23.jpg
foto_24.jpg
foto_34.jpg
foto_26.jpg
foto_28.jpg
foto_33.jpg
Návrat na obsah