Školní rok 2017/18 - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Fotogalerie MŠ Na Františku - školní rok 2017/2018
Výstava Draci a Dráčata, sklepení na Husově náměstí Nové Město nad Metují
Fotografie z plavání - třída Kopretiny
Rozloučení s předškoláky v Kopretinách
Vyhlášení soutěže Draci a dráčata v české zemi
Putování Novým Městem - výstava Draci a dráčata, zámecká zahrada, výstava korunovační klenoty
Branně bezpečnostní den na letišti.
Děkujeme všem, kteří připravili pro děti dopoledne plné krásných zážitků.
Vystoupení dětí z naší MŠ při vernisáži výstavy Draci a Dráčata dne 5. 6. 2018
Novoměstská písnička 30. 5. 2018
Školní výlet na divadelní představení do hospitálu Kuks 2. května 2018
Den Země 20. 4. 2018.
Předškolní děti vytvořily program na školní zahradě pro děti z ostatních tříd.
Naše třída obsadila 1. místo v soutěži "O nejkrásnější velikonoční kraslici"
Návštěvy ZŠ Malecí v prvních třídách
Vystoupení Lístečku v Oáze 20. 3. 2018
Třída Zvonky vyrábí velikonoční vajíčka na výtvarnou soutěž do Muzea
Seznamování s první pomocí ve spolupráci se
SOŠ sociální a zdravotnickou Evangelickou akademií 22. 2. 2018
Karneval v Pomněnkách 21. 2. 2018
Návštěva Základní Školy Komenského
Karneval 2018 - Kopretiny
Třída slunečnic v DDM 24. ledna 2018
Dechový kvintet 16. ledna 2018
Tříkrálová sbírka v pátek 5. 1. 2018
Pěvecký sbor Lísteček zpívá na 2. adventu na náměstí v N. Městě n/Met.
Náš pěvecký sbor Lísteček zpívá v Husově sboru 3. 12. 2017
Vánoční nadílka 2017
Bruslení 2017
Pěvecký sbor Lísteček zpívá na zámku (Vánoce s květinou 2017)
Mikuláš 2017
Návštěva v městské knihovně
Pečení adventního kalendáře
Halloween v Kopretinách 2017
Návštěva kolegů z rumunského Banátu 2017
Cvičíme s lektory ve sportovní hale 1. 11. 2017
Badminton sportovní hala 17. 10. 2017
Den bez aut 21. 9. 2017
Edukační program - koza domácí
Návrat na obsah