Přehled aktivit - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Přehled aktivit

Pěvecký sboreček „Lísteček“
dlouholetá tradice, účast na koncertech Novoměstská písnička, Hronovský skřivánek, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.

čas: odpolední činnost 1x za 14 dní
vedou učitelky Petra Paluchníková a Mgr. Tereza Andršová

Výtvarný kroužek „Barvička“ - zajišťuje reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích pro předškolní vzdělávání, galerii na chodbách a v hale školy, iniciuje spolupráci s rodiči výtvarnými soutěžemi, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.

čas: odpolední činnost 1x za 14 dní, vede učitelka Nikol Balcarová

Pískání pro zdraví - kurz zobcové flétny s ozdravným programem prof. V. Žilky, součást léčby respiračních chorob, logopedických vad

čas: odpolední činnost 1x za 14 dní
vede učitelka Žaneta Romanová

Plavecký výcvik - probíhá podle osnov plavecké školy, seznámení s vodou, hry, splývání, potápění
čas: v jarních měsících, dopolední činnost, místo: bazén města

Návrat na obsah