Přehled aktivit - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Přejít na obsah
Přehled aktivit

Pěvecký sboreček „Lísteček“
dlouholetá tradice, účast na koncertech Novoměstská písnička, Hronovský skřivánek, pořad „Pohádkové odpoledne“, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní

vedou učitelky Ivana Schumová a Petra Paluchníková

Stránky Lístečku jsou zde

Výtvarný kroužek „Barvička“ - zajišťuje reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích pro předškolní vzdělávání, galerii na chodbách a v hale školy, iniciuje spolupráci s rodiči výtvarnými soutěžemi, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní, vede učitelka Alena Němcová

Pískání pro zdraví - kurz zobcové flétny s ozdravným programem prof. V. Žilky, součást léčby respiračních chorob, logopedických vad
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní
vede učitelka Žaneta Romanová
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní
vede učitelka Žaneta Romanová


Plavecký výcvik - probíhá podle osnov plavecké školy, seznámení s vodou, hry, splývání, potápění
čas: v jarních měsících, dopolední činnost, místo: bazén města
čas: v jarních měsících, dopolední činnost, místo: bazén města

Návrat na obsah