Vzdělávací program - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Vzdělávací program školy
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Filosofie naší práce vychází z potřeb dítěte, cílů předškolního vzdělávání a přání rodičů. Profil našeho absolventa mateřské školy:

  • dítě, které dovede vyjádřit svá přání, pocity, potřeby
  • dítě vnímavé, nesobecké, citlivé ke svému okolí
  • dítě zvídavé, tvořivé, přístupné novým poznatkům
Náš Školní vzdělávací program provází děti světem živé a neživé přírody, světem lidí, rostlin a zvířat. Názvy tříd - Kopretiny, Slunečnice, Pomněnky, Zvonky - symbolizují uvázanou barevnou kytičku dětí, jen si přivonět ... dle motta:

Když poupátko pije, je z něj krásný květ,
když se dítě směje, kvete celý svět.


V posledním roce před zahájením povinné školní docházky děti cíleně připravujeme na vzdělávání v základní škole. Činnosti realizujeme denně v odpoledním čase, jejich charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení se a vzdělávání. Uvědomění si, že je úžasné ptát se a dostávat odpovědi po celý život. Předškoláci pracují na PC s výukovými programy pro předškolní děti, poznávají knihy - encyklopedie nejen jako zdroj zábavy, ale i poučení. Učitelky podporují dovednosti dětí předcházející čtení a psaní, matematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Jednou týdne děvčata a chlapci pracují podle metody E. Elkonina „Trénink jazykových dovedností“. Hravou formou se učí sluchově pracovat s hláskou, slabikou a slovem. Součástí těchto jazykových činností jsou grafické záznamy v pracovním sešitě „Hláskař v krajině slov a hlásek.“
Dále navštěvujeme kulturní programy, pořádáme výlety, exkurze, tematické dny, účastníme se kurzů předplavecké výchovy. Poskytujeme rodičům informační a poradenskou službu v oblasti pedagogiky a psychologie při šetření školní zralosti.

Spolupracujeme s novoměstskými základními školami, Domem dětí a mládeže, Muzeem, Městskou knihovnou, pečovatelským domem Oázou, s poradenskými organizacemi - Speciálním pedagogickým centrem, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě.
Nabízíme kvalitní standardní péči, logopedický program, výtvarné a hudební činnosti pro talentované děti, rozvoj přirozených pohybových aktivit.
Návrat na obsah