Spolupráce s rodiči - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Přejít na obsah
Plán partnerské spolupráce mezi rodiči a školou, školní rok 2017/2018

Nabízíme spolupráci na základě rovnocenného partnerství. Vzájemná otevřenost mezi učiteli a rodiči, podávání oboustranných informací. To vše napomáhá dítěti plnohodnotně prožívat den v MŠ. Podporujeme aktivity k prohloubení vzájemného působení rodiny a školy.


Poskytujeme informace o životě školy prostřednictvím galerií a výstav dětských výtvarných prací v hale, na chodbách školy, dále prostřednictvím webových stránek školy. Prezentujeme výsledky práce zájmových aktivit dětí, umožňujeme rodičům účast ve vzdělávací práci. Spolupracujeme s rodinou při individuálním adaptačním programu nově přijatých dětí.

Pořádáme dětská vystoupení pro rodiče a veřejnost, společné pracovní dílny. Vítáme pomoc rodičů při kulturních programech mimo školu, při zajišťování foto a video dokumentace. Spolupracujeme s rodiči při zajištění exkurzí na různých pracovištích.

Nabízíme poradenskou službu. Vyhledáváme a doporučujeme děti na včasnou diagnostiku z hlediska psychologického i pedagogického, spolupracujeme s rodiči při šetření školní zralosti. Spolupracujeme při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro děti speciální třídy. Jsme prostředníky při spolupráci rodiny a Pedagogicko psychologické poradny, Speciálního pedagogického centra v Náchodě. Logopedické asistentky pravidelně konzultují s rodiči nápravu řeči, zajišťujeme ve škole logopedická vyšetření dětí s odborníky. Míra úspěšnosti nápravy řeči u dětí je vždy přímo úměrná spolupráci rodiny a školy. Možnost denní konzultace s učitelkami ve třídách, s ředitelkou školy v kanceláři. Pro vzájemnou komunikaci nabízíme využití schránky důvěry, která je pro rodiče umístěna v hale. Využíváme možnosti získávat zpětnou vazbu od rodičů, formou dotazníků, anketních lístků.

Vítáme a děkujeme za sponzorování školy.
Náměty: dary zbytkových materiálů pro pracovní výchovu a výtvarnou činnost, finanční a věcné dary.

Propagaci školy, bližší informace zajišťují naše internetové stránky www.msfrantisek.cz.

Zástupce rodičů, pokladní: Ing. Zuzana Láchová

Návrat na obsah