Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 6 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:

Přerušení provozu mateřských škol
v Novém Městě nad Metují
v době letních prázdnin:
Mateřská škola:termín uzavření:
MŠ Na Františku -
27. 07. – 21. 08. 2020
MŠ Pod Výrovem -
07. 07. – 21 .08. 2020
MŠ Krčín -
13. 07. – 14. 08. 2020
MŠ Vrchoviny -
13. 07. – 14. 08. 2020
MŠ Rašínova -
01. 07. – 24. 07. 2020

Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 3 třídy:

  • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková
  • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková
  • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová
  • školní asistentka Veronika Volínová

Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 2. 9. 2019:
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
19 Kč
7 Kč
26 Kč
33 Kč
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
21 Kč
8 Kč
29 Kč
37 Kč
Poplatky rodičů:
  • platba za stravu a školné je preferována převodem z účtu s povolením inkasa, ve výjimečném případě (po dohodě) zaplacena v hotovosti
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
Návrat na obsah