Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Mateřská škola
Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 6 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen zpravidla na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:
Den otevřených dveří ve středu 15. dubna 2020 v MŠ Na Františku a MŠ Pod Výrovem
Ve středu 15. dubna 2020 od 8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00 hod.
zveme rodiče a veřejnost do Mateřských škol Na Františku a Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují na Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout prostory budov, školních zahrad, děti si pohrají v novém prostředí, dospělým rádi podáme potřebné informace o zápisu dětí, o průběhu předškolního vzdělávání.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021
Zápis se uskuteční v budově školy MŠ Na Františku 845
(společně i pro MŠ Pod Výrovem)

v úterý 5. května 2020 od 7.00 do 16.00 hodin
Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 3 třídy:

  • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková
  • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková
  • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová
  • školní asistentka Veronika Volínová

Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 2. 9. 2019:
Děti 7 - 10 let s odloženou školní docházkou:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
21 Kč
8 Kč
29 Kč
37 Kč
Děti do 6 let:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
19 Kč
7 Kč
26 Kč
33 Kč
Poplatky rodičů:
  • částka za stravné a školné je vybírána v hotovosti i bezhotovostně nejdéle do 15. dne každého měsíce
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
Návrat na obsah