Provoz a struktura - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a struktura školy
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 7 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní, 6.30 – 16.15 hod., v letních měsících přerušen na 5 týdnů dovolenou.
Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání


Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole jsou 4 třídy:

 • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková

 • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková

 • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová

 • Zvonky -  učitelky Miloslava Nováková, asistentka pedagoga Mgr. Hana Rousková

 • školní asistentka Veronika Volínová

 • pomocnice ve výchově Hana Šamanová a Irena Rydlová


Vlastní školní kuchy nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Poplatky rodičů:

 • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč

 • částka za stravné a školné je vybírána v hotovosti i bezhotovostně nejdéle do 20. dne každého měsíce

Od 1. 9. 2018 dochází ke změně výše stravného v MŠ Na Františku:
Děti do 7 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
17 Kč
7 Kč
25 Kč
32 Kč
Děti do 6 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
15 Kč
6 Kč
22 Kč
28 Kč
Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
Návrat na obsah