Provoz a struktura - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Přejít na obsah
Provoz a struktura školy
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 7 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní, 6.30 – 16.15 hod., v letních měsících přerušen na 5 týdnů dovolenou.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020
Zápis se uskutečnil v budově školy MŠ Na Františku 845
(společně i pro MŠ Pod Výrovem)
7. května 2019 od 7.00 do 16.00 hod.


Den otevřených dveří v MŠ Na Františku a MŠ Pod Výrovem
Ve středu 10. dubna 2019
se uskutečnil pro veřejnost v Mateřských školách Na Františku a Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují Den otevřených dveří. Věříme, že se návštěvníkům u nás líbilo a že se všichni dozvěděli potřebné informace ohledně zápisu dětí a průběhu předškolního vzdělávání.
Přerušení provozu mateřských škol
v Novém Městě nad Metují
o hlavních prázdninách 2019:
Všechny mateřské  školy  současně  budou uzavřeny ode dne 22.07. do dne 02.08.2019.
V době hlavních prázdnin, kdy mateřská škola nebude uzavřena, bude omezený provoz.
Mateřská škola:termín uzavření:
MŠ Na Františku -
01.07.  –  02.08.2019
MŠ Pod Výrovem -
01.07.  –  16.08.2019
MŠ Krčín -
08.07.  –  09.08.2019
MŠ Vrchoviny -
08.07. –  09.08.2019
MŠ Rašínova -
22.07.  –  23.08.2019
Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání


Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole jsou 4 třídy:

 • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková

 • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková

 • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová

 • Zvonky -  učitelka Miloslava Nováková, asistentka pedagoga Věra Faltová

 • školní asistentka Veronika Volínová


Vlastní školní kuchy nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.

Poplatky rodičů:

 • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč

 • částka za stravné a školné je vybírána v hotovosti i bezhotovostně nejdéle do 20. dne každého měsíce

Výše stravného v MŠ Na Františku:
Děti do 7 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
17 Kč
7 Kč
25 Kč
32 Kč
Děti do 6 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
15 Kč
6 Kč
22 Kč
28 Kč
Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
 • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
 • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
Návrat na obsah