Provoz a dokumenty - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
Přejít na obsah
Provoz a dokumenty
Kapacita mateřské školy Na Františku je 96 dětí, o které pečují 2 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 6 učitelek. Zápis nových dětí na další školní rok probíhá zpravidla v květnu.

Provoz: celodenní, 6.30 – 16.30 hod., v letních měsících přerušen na 5 týdnů dovolenou.
Dokumenty ke stažení:


Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště Mateřská škola Pod Výrovem. Tato jednotřídní mateřská škola má kapacitu 20 dětí.


Struktura školy - v mateřské škole, pracoviště Na Františku 845, jsou 3 třídy:

  • Slunečnice - učitelka Alena Němcová, zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková

  • Pomněnky - ředitelka Hana Kavková, učitelka Petra Paluchníková

  • Kopretiny -  učitelky Ivana Schumová, Žaneta Romanová

  • školní asistentka Veronika Volínová


Vlastní školní kuchyně nabízí dětem plnohodnotnou, vyváženou stravu. Zaveden samoobslužný pitný režim dětí, sezónně i na školní zahradě. Školní kuchyně odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 137/2004 Sb. pro školní jídelny.
Výše stravného v  Na Františku a MŠ Pod Výrovem od 2. 9. 2019:
Děti do 7 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
8 Kč
21 Kč
8 Kč
29 Kč
37 Kč
Děti do 6 let:
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Polodenní stravné
Celodenní stravné
7 Kč
19 Kč
7 Kč
26 Kč
33 Kč
Poplatky rodičů:

  • částka za stravné a školné je vybírána v hotovosti i bezhotovostně nejdéle do 15. dne každého měsíce
  • měsíčně je vybírána úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč
Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací města s organizačními součástmi:

  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
  • Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
  • Školní jídelna, Nové Město nad Metují, Pod Výrovem 1062
Návrat na obsah