Doprovodné akce - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Přejít na obsah
Plán doprovodných programů výchovně vzdělávací práce školy, školní rok 2018/2019
Září 2018
   5.9. - Vítání prvňáčků v kině, od 9:00 hod.
 17.
9. -
Zahájení výuky Elkonina pro předškoláky
 21.9. - Den bez aut
 25.9. - Papoušci (1. skup. 9:00 hod., 2. skup. 9:30 hod.), 40,-/dítě
 26.9. - Zahájení výuky anglického jazyka
Říjen 2018
16.10. - Divadelní představení „Švadlenka Eliška“ - od 9:00 hod., 40,-/dítě + 450,- doprava
           - Zahájení odpoledních zájmových aktivit dětí - Lísteček, Barvička, Zdravé pískání
           - Zahájení výuky bruslení pro předškolní děti
Listopad 2018
14.11. -
Divadelní představení - „Lesněnka“ - 8:45 hod.
           - Focení dětí s vánoční tematikou
           - Návštěva vánoční výstavy v kině „Čas zvonků vánočních“
Prosinec 2018
        - Mikulášská nadílka v mateřské škole
        - Sboreček Lísteček - zpívání na výstavě na zámku „Vánoce s květinou“
        - Sboreček Lísteček - zpívání při adventní mši v Husově sboru
        - Vánoční nadílky ve třídách
Leden 2019
 10.1. - Filharmonie v MŠ
          - Návštěva Tří králů v mateřské škole
          - Návštěva Základní školy Komenského- předškoláci
Únor 2019
          - Karneval ve třídách
Březen 2019
13.3. - Divadelní představení „Mauglí“ od 10:15 hod.
         - Kino - Michaela Novozámská
         - Návštěvy městské knihovny
Duben 2019
10.4. - Den otevřených dveří v mateřské škole
11.4. - Zahájení kurzu předplavecké výchovy pro předškolní děti
         - Návštěva velikonoční výstavy v kině „Svátky jara“
         - Sboreček Lísteček - zpívání na pohádkovém odpoledni v kině
         - Výtvarná soutěž pro rodiče a děti
         - Velikonoční koledování
Květen 2019
  7.5.
-
Loutkové divadlo - „O statečném kapitánu Ploutvičkovi“ od 8:15 hod. (v Kopretinách)
  7.5. - Zápis dětí na školní rok 2019/2020
15.5. - Návštěva výchovného koncertu v ZUŠ pro předškoláky, od 8:30 hod.
         - Logopedické šetření dětí ve spolupráci s SPC Náchod
Červen 2019
20.6. - Zakončení kurzu předplavecké výchovy
         - Branně bezpečnostní den na letišti
         - Rozloučení se školáky

Základní plán školy je doplňován programy jednotlivých tříd. Dále je doplňován dle aktuální nabídky Novoměstského klubu, muzea, kina, ZŠ, DDM Stonožka. Změna vyhrazena.

Návrat na obsah